Thực Phẩm Phước An chuyên cung cấp thực phẩm giá tốt

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM

Phước AN

Thịt Heo

Ba rọi lóc

Giá lẻ: 95.000 đ
Giá sỉ: 97.000 đ

Thịt Cốc Lết Heo Cắt Lát

Giá lẻ: 80.000 đ
Giá sỉ: 82.000 đ

Thịt ba rọi rút xương

Giá lẻ: 135.000 đ
Giá sỉ: 132.000 đ

Bắp giò heo

Giá lẻ: 75.000 đ
Giá sỉ: 72.000 đ

Ba Rọi Sườn

Giá lẻ: 120.000 đ
Giá sỉ: 117.000 đ

Thịt cốt lết heo không mỡ

Giá lẻ: 90.000 đ
Giá sỉ: 87.000 đ

Thịt cốt lết mỡ

Giá lẻ: 85.000 đ
Giá sỉ: 80.000 đ

Đùi Vai

Giá lẻ: 80.000 đ
Giá sỉ: 78.000 đ

Nọng Heo

Giá lẻ: 60.000 đ
Giá sỉ: 65.000 đ

Thịt đầu cốt heo

Giá lẻ: 75.000 đ
Giá sỉ: 72.000 đ

Đùi Gọ Heo

Giá lẻ: 80.000 đ
Giá sỉ: 82.000 đ

Thịt đuôi ba rọi heo

Giá lẻ: 95.000 đ
Giá sỉ: 92.000 đ

Da Heo

Giá lẻ: 50.000 đ
Giá sỉ: 42.000 đ

Sườn Dăm

Giá lẻ: 105.000 đ
Giá sỉ: 100.000 đ

Giò Sau Heo

Giá lẻ: 80.000 đ
Giá sỉ: 70.000 đ

Giò trước

Giá lẻ: 80.000 đ
Giá sỉ: 75.000 đ

Mỡ lưng heo

Giá lẻ: 65.000 đ
Giá sỉ: 62.000 đ

Nạc xay

Giá lẻ: 85.000 đ
Giá sỉ: 82.000 đ

Nạc Đùi

Giá lẻ: 85.000 đ
Giá sỉ: 88.000 đ

Nạc Vai

Giá lẻ: 90.000 đ
Giá sỉ: 85.000 đ

Nạc Dăm

Giá lẻ: 115.000 đ
Giá sỉ: 110.000 đ

Sườn Non

Giá lẻ: 155.000 đ
Giá sỉ: 150.000 đ

Xương ống nạc

Giá lẻ: 75.000 đ
Giá sỉ: 70.000 đ

Xương đuôi

Giá lẻ: 75.000 đ
Giá sỉ: 70.000 đ
0